Funcionament

Aquestes informacions que us presentem a continuació tenen l’objectiu de mostrar i facilitar alguns aspectes del funcionament i organització del centre.

Entrades i sortides

P3

Les famílies acompanyen i recullen en totes les entrades i sortides els seus fills a la classe .

P4, P5, CICLE INICIAL 1e i 2n

Les famílies acompanyen els seus fills fins la tanca metàl•lica del pati. Les professores respectives esperen els alumnes a l’entrada del porxo situat a la part dreta de l’edifici. Per recollir-los les famílies esperen darrera de la tanca metàl•lica la sortida dels seus fills. Els alumnes no podran sortir si els familiars no els venen a recollir.

CICLE MITJÀ, 3r, 4t i CICLE SUPERIOR

Els alumnes accedeixen al pati i es dirigeixen cap a l’entra de l’edifici situada a la part esquerra, on els esperen les professores. Per la sortida els alumnes de cicle mitjà no podran marxar sols si no els venen a recollir o els pares ho han autoritzat

PUNTUALITAT

La puntualitat tant en les entrades com en les sortides, és fonamental. Si no es compleix es produeix una distorsió i mal funcionament del centre, i els propis alumnes ho passen malament

Atenció a les famílies

Direcció

Dilluns de 9 a 10 h i divendres de 10 a 11 h

Dilluns de 15 a 16 h

Secretaria

Dimarts i dijous de 10 a 13 h

Professorat

Cal contactar prèviament amb el professorat per tal de concertar les entrevistes.

Menjador

La coordinadora d’aquest servei està a disposició de les famílies a partir de les 9h al propi espai de menjador.

La modalitat eventual requereix la inscripció i el pagament diari.

La modalitat fixe requereix omplir i lliurar a la pròpia encarregada la fitxa d’inscripció .

Medicaments

La normativa del Departament d’Ensenyament al respecte és molt estricta i només permet que els mestres administrin medicació en horari lectiu únicament quan sigui imprescindible.

Per poder subministrar els medicaments és necessari que la família lliuri al centre còpia de la recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre , i la família haurà d’omplir i signar una petició-autorització que li facilitaran a secretaria.

Accidents i febre en els alumnes

Quan un alumne pren mal durant l’horari escolar, si considerem que requereix l’observació d’un metge, avisem la família. Si aquesta no es pot fer càrrec del nen/a, des del col•legi ho portem al centre mèdic Si observem que un alumne té més de 37,5º de temperatura avisem la família per què el vinguin a recollir.

Sortir de l’escola durant les hores lectives

Els alumnes no podran sortir sols de l’escola durant les hores lectives. Els hauran de recollir els seus pares o familiars i signar una autorització a la consergeria del centre.