Organització curs 2019 – 2020

Comença un nou curs escolar amb la il·lusió i la confiança que serà profitós i ple d’emocions per tots, però especialment per als nostres alumnes. La tasca d’educar els nois i noies és una feina compartida per escola i famílies. El secret de l’èxit es fonamenta en aquesta col·laboració.

Moltes seran les activitats que farem al llarg del curs, totes encaminades a formar els nostres alumnes per fer que creixin en harmonia i assoleixin les competències bàsiques necessàries per a la seva vida.

PRIORITATS DEL CENTRE PER AL CURS 2019-20

 • Mantenir i fer créixer l’escola com un lloc de trobada, intercanvi i participació de tota la comunicat educativa, per fer possible l’exercici dels nostres drets i deures, però especialment el dret a l’educació dels infants.
 • Atendre de manera eficaç la diversitat i pluralitat dels nostres alumnes.
 • Aconseguir, per part de l’alumnat, un bon nivell d’assoliment de les competències bàsiques
 • Impulsar i millorar l’assoliment, per part de tot l’alumnat, de la competència digital
 • Fer créixer l’escola dins dels paràmetres de la sostenibilitat

HORARI DE VISITES AL PROFESSORAT

Cal concertar les reunions prèviament amb les tutores.


CALENDARI LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES

Educació Infantil

1ª Avaluació:

01-02-2020

2ª Avaluació:

19-06-2020

3ª Avaluació:

No hi ha

Cicle Inicial

1ª Avaluació:

21-12-2019

2ª Avaluació:

3-04-2020

3ª Avaluació

19-06-2020

Cicle Mitjà

1ª Avaluació:

21-12-2019

2ª Avaluació:

3-04-2020

3ª Avaluació

19-06-2020

Cicle Superior

1ª Avaluació:

20-12-2018

2ª Avaluació:

3-04-2020

3ª Avaluació

19-06-2020


MENJADOR ESCOLAR

L’alumnat que fa ús del servei de menjador escolar, tindrà el següent horari de permanència en el centre: sense interrupció de 9 a 16,30 hores.

Modalitats

Els alumnes poden fer ús des de la modalitat de fix, per la qual cosa és necessari inscripció prèvia. La modalitat d’eventual cal efectuar el pagament diari. Podeu trobar més informació a la secció menjador.

El servei de menjador el gestiona l’empresa Vallés de Serveis SL.

L’horari de menjador és de 12,30 a 15 hores, per a Ed. Infantil i Ed. Primària. Durant aquest període de temps, estaran a càrrec dels/les monitors/es de menjador.

Activitats

Les activitats que realitzaran seran: dinar, esbarjo i tallers, exceptuant l’alumnat de 3 anys, que faran migdiada.

Jornada intensiva

Durant els períodes de jornada intensiva, els alumnes que es quedin al menjador sortiran a les 15,30 hores.

Els preus previstos per al curs 2019-20 són:

 • Alumnes fixes 6,20 € per dia, amb facturació mensual
 • Alumnes eventuals 6,80 per dia, amb pagament diari.

CALENDARI DE REUNIONS GENERALS D’INICI DE CURS

Educació Infantil

E. Infantil   P3 

27 de juny de 2019 i primera quinzena de novembre, data per confirmar

E. Infantil   P4

26 de setembre de 2019

E. Infantil   P5 

26 de setembre de 2019

Cicle Inicial

E. Primària 1r

27 de setembre de 2019

E. Primària 2n

27 de setembre de 2019

Cicle Mitjà

E. Primària 3r

2 d’octubre de 2019

E. Primària 4t

2 d’octubre de 2019

Cicle Superior

E. Primària 5è

3 d’octubre de 2019

E. Primària 6è

3 d’octubre de 2019

Les reunions començaran a les 16:45 i realitzarem una primera part conjunta de tot el cicle, en el menjador, i una segona part amb la professora tutora, a la classe corresponent.


QUOTES DE MATERIAL ESCOLAR

El material escolar, (exceptuant els llibre de text), que els alumnes utilitzen a l’escola, es compra conjuntament per a cada classe. En aquest material també estan incloses les fotocòpies que els alumnes necessiten al llarg del curs.

Les quotes per a aquest curs són les següent:

 • E. Infantil 65 €
 • E. Primària 55 €

La data límit per fer el pagament del material és fins 30/11/2019.


SORTIDES ESCOLARS

Les sortides escolars són activitats que es realitzen fora del recinte escolar. Tenen un component curricular i també en molts casos lúdic i de lleure. Són activitats molt importants que tots els alumnes han de realitzar. Suposen un esforç econòmic per a les famílies, però és una despesa molt ben aprofitada. Volem que tots els alumnes participin de totes les sortides.

Podeu fer seguiment i consultar la programació de sortides dels diferents cicles i classes a l’apartat “Agenda” del nostre web.


DELEGADES DE CLASSE

Amb l’objectiu de fomentar i facilitar la participació de les famílies en la vida del centre, cada classe ha elegit dos o tres delegats/es. Tindran l’objectiu de fer de pont i transmetre totes les informacions generades entre l’escola i les famílies. També assistiran a les reunions periòdiques amb l’equip directiu del centre.


AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES

El centre necessita tenir actualitzades les dades sobre al·lèrgies i intoleràncies dels alumnes. Les famílies han de comunicar al l’escola qualsevol canvi o novetat que afecte els alumnes.


VACUNACIONS  A 6è d’EP

D’acord amb la normativa vigent, part del calendari de vacunacions sistemàtiques s’han d’administrar als escolars de sisè d’Educació Primària. És per això que l’Equip d’Atenció Primària Via Barcino serà l’encarregat de de vacunar als alumnes de 6è de primària, de la nostra escola.

És previst administrar les següents vacunes:

 • VPH (nenes) Virus papil·loma humà. Dues dosis
 • Hepatitis A Dues dosis
 • Varicel·la. Dues dosis
 • MCC. Una dosi

A l’apartat agenda del web podeu trobar el calendari de vacunacions.


EDUCACIÓ FÍSICA

Per a l’àrea d’educació física és necessari que tingueu present els següents aspectes:

 • El alumnes han de portar roba d’esport: bambes, pantaló esportiu curt o llarg,samarreta, xandall etc…
 • Els alumnes hauran de portar una samarreta de recanvi i un necesser amb sabó i tovallola per netejar-se després de fer la classe d’Educació Física.
 • Si algun alumne no pot fer educació física cal portar el certificat del metge que ho justifiqui.