Projecte lingüístic

0002558336RR-1920x1280 copia 2El projecte lingüístic és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola. Regula i gestiona el tractament de totes les llengües presents al centre en el marc del nou context multilingüe de la nostra societat i que cada any es fa més present al nostre centre, atès l’increment d’alumnes provinents d’altres països i d’altres cultures.

El projecte lingüístic es desenvolupa al llarg de tota l’escolaritat. L’objectiu més important en el currículum dels alumnes és que acabin l’educació primària amb el domini ple i la competència oral i escrita del català i del castellà. També hem fet una aposta important per la introducció progressiva de l’anglès a partir del segon curs d’educació infantil, P4. I per impartir l’àrea d’educació visual i plàstica a tots els cursos d’educació primària, en anglès. Tot plegat ha de permetre posar les bases per què els alumnes es familiaritzin cada vegada més amb aquesta llengua tant important en la comunicació mundial.

El projecte lingüístic recull el paper del català com a llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. És un projecte obert que permet la incorporació gradual de les innovacions que cada curs es reflecteixin en el Pla anual del centre.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 19 RyC (Document en revisió)