Treball cooperatiu

Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia privilegiada que duu a terme diferents tècniques per a millorar, no només el rendiment acadèmic dels alumnes sinó, fins i tot, per a potenciar les seves capacitats intel·lectuals i socials. El principal objectiu és la formació integral de l’alumne. Es fa un treball en equip, no es tracta de ser el millor sinó de treballar junts per assolir un objectiu comú d’aprenentatge.

El treball cooperatiu millora la motivació, l’autoestima i l’aprenentatge dels alumnes. Mitjançant els grups cooperatius els alumnes aprenen a posar en pràctica els seus coneixements i adaptar-los en funció de les seves necessitats. A través del joc els alumnes aprenen a donar, rebre i a compartir les coses.

Grups cooper 1
Alumnes de Quart de Primària en una activitat en grup cooperatiu
Grups cooper 2
Activitat en grup cooperatiu internivell

 

Tres arguments per fomentar l’aprenentatge cooperatiu:

  1. L’aprenentatge cooperatiu és un condició i un instrument per la inclusió, pel desenvolupament de la solidaritat i de la cohesió social.
  2. L’aprenentatge cooperatiu és una finalitat del sistema educatiu i a la vegada, un mitjà pel desenvolupament de les competències bàsiques.
  3. L’estructura cooperativa en  les activitats a l’aula permeten el desenvolupament de les estratègies per a l’atenció a la diversitat.