Menjador

El centre ofereix un servei de menjador amb cuina pròpia. Els àpats s’elaboren al propi centre, amb totes les garanties i controls que exigeix la normativa vigent. Es fan servir productes ecològics i de proximitat per elaborar alguns àpats. El servei també inclou l’atenció dels infants per part de monitores que els acompanyen a l’hora de dinar i en el temps d’esbarjo. El projecte de menjador inclou objectius transversals importants com ara l’educació alimentaria, hàbits d’autonomia, convivència etc…

És un servei d’assistència voluntària amb un cost que ha de pagar la família.L’escola adjudica cada any aquest servei a una empresa del sector que s’encarrega del funcionament i gestió.

SERVEI

Hi ha dos modalitats d’usuaris de menjador. Els usuaris fixes que fan us del servei cada dia, i els eventuals que es queden al menjador de manera esporàdica.

Per als primers cal inscripció prèvia. Els segons han d’anar al centre a les 9 h a comprar el tiquet del menjar el dia que necessitin fer us del servei.

PREUS

Es considera usuari habitual o fix a tot aquell que assisteixi un mínim de 3 dies fixes a la setmana. La resta d’usuaris es consideren esporàdics.

Pels fixes, el preu del menú diari serà de 6,20 euros, import que es multiplicarà pels dies lectius de cada mes amb la finalitat d’obtenir la quota mensual a abonar per les famílies.

Pels esporàdics, el preu per quedar-se un dia al menjador serà de 6,90 euros.

MENUS

L’empresa de menjador i la nostra cuina pròpia garanteix la singularitat de menús que demanin les famílies per motius culturals, religiosos i les situacions de règim especial per prescripció medica.  Des del curs 2015-16 una part del productes amb els que s’elaboren els menús són de producció ecològica.

BEQUES

El Consorci d’Educació de Barcelona atorga beques de menjador a aquelles famílies que reuneixen certs requisits, especialment de renda. Cada any als mesos de juny o setembre es publica la convocatòria corresponent. L’escola fa arribar aquesta informació a les famílies.

CONTROLS

Aquest servei està sotmès a controls de qualitat i garanties internes per part de l’empresa adjudicatària, i externs per part de l’Agència de Salut Pública.

MENÚS MENJADOR

cuinera frankfurt

menjador nens 2

menjador nens1